watermark logo

⁣ĐƯỜNG THẬP TỰ (Thánh ca Tin Lành - Mùa Phục Sinh 2021)

120 Views
wyattngo
wyattngo
08 Jun 2021

⁣Nhạc & lời David Chinh Trương
Vocals: Chinh Trương, Quốc Dũng, và Ngọc Phấn.
Thực hiện @ Starlights Studio

Show more


0 Comments Sort By

No comments found