watermark logo

Nhiều máy kéo, ô tô và động vật đáng yêu ở nông trại. Cứu hươu. Lego, crane car, agrimotor, truck

53 Views
GlinkKun
GlinkKun
27 Jul 2020

Lego xây dựng nông trại có máy kéo, ô tô, nhiều bò, bò sữa, thỏ, hươu cao cổ.
Video giúp thiếu nhi thêm yêu thiên nhiên và động vật, có ý thức bảo bảo vệ chúng. Các bé được học các con vật và tiếng kêu của chúng.
Ô tô tải, xe chở vật nuôi, xe cần cẩu, xe nâng.
Building the farm has tractors, cars, many cows, dairy cows, rabbits, giraffes.
Videos help kids to love nature and animals, consciously protecting them. Kids learn the animals and their cries.
Truck, pet truck, crane truck, forklift.

Show more


0 Comments Sort By

No comments found