watermark logo

TRỰC TIẾP BUỔI NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA NHẬT 18/10/2020

264 Views


2 Comments Sort By
CHINH TRUONG
CHINH TRUONG 1 year ago

Hay Xem video nay

1 0 Reply
CHINH TRUONG
CHINH TRUONG 1 year ago

https://glinktube.com/v/M41bTb
Quy vi kiên trì nghe hết video này biết đâu nhận được những gì kỳ diệu từ nơi Thiên thượng .

1 0 Reply
Show more